Dotacja z UE na Kurs nurkowania | nurkowanie24.com

Dotacja z UE na Kurs nurkowania

Dotacja z UE na Kurs nurkowania

Mamy To!

Specjalne programy nurkowe realizowane przy wsparciu środków z dotacji unijnych na szkolenia i rozwój.

TAK! Zgadza się ! Jako osoba indywidualna możesz dostać dotację na szkolenie nurkowe w zakresie nurkowania rekreacyjnego lub technicznego, ale również szkolenia instruktorskie.

 

Dotacja unijna na kurs nurkowania – Na jakie wsparcie można liczyć?

Dotacja to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem, a tak naprawdę to efektywny koszt oprócz rat to nawet 75% kosztów szkolenia:

  • brak prowizji za udzielnie finansowania
  • oprocentowanie 0%
  • umożenie do 25% kwoty pożyczki
  • okres finansowania 12 do 60 miesięcy
  • finansowanie 100% szkolenia 

Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji w obszarze nurkowania rekreacyjnego oraz rozwój kompetencji zawodowych w tym zakresie tj kursy instruktorskie na poziomie rekreacyjnym i technicznym. 

Dotacja unijna na kurs nurkowania – kto może skorzystać?

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Na program szkoleniowy trwający nie dłużej niż 24 miesiące. 

Dotacja unijna na kurs nurkowania – jakie kursy można sfinansować w ramach dotacji unijnej ?

W ramach finansowania dotowanego z unii europejskiej można zrealizować poniższe kursy jak i całe pakiety wybranych szkoleń włącznie z kursami instruktorskimi.

Lista kursów nurkowania finansowa z dotacji unijnej w formie nieoprocentowanej pożyczki zwrotnej z umożeniem do 25%

Kursy Rekreacyjne:

1. Scuba Scout
2. Master Scout
3. Junior Open Water Diver
4. Scuba Intro
5. Open Water Diver
6. Navigation Diver
7. Night Diver
8. Rescue Diver
9. Deep Diver
10. Master Diver
11. Divemaster
12. Dry Suit Diver
13.Twinset Diver
14.Side Mount Diver
15.Advanced Side Mount Diver
16.DPV Diver
17.Full Face Mask Diver
18.Underwater Filmmaker
19.Underwater Photographer
20.Wreck Diver
21.Advanced Wreck Diver
22.Ice Diver
23.Advanced Ice Diver
24.Gas Blender
25.Nitrox Diver
26.Advanced Nitrox Diver
27.Extended Range Diver
28.Trimix Diver
29.Full Trimix Diver
30.Cave Diver
31.Full Cave Diver
32.Expedition Cave Diver
33.mCCR Halitus Diver
34.CCR Trimix Diver

Kursy instruktorskie
1 Scuba Diving Instructor
2 Master Diver Instructor
3 Technical Instructor
4 Side Mount Instructor
5 Advanced Side Mount Instructor
6 Advanced Wreck Instructor
7 Trimix Instructor
8 Full Trimix Instructor
9 Cave Instructor
10 Expedition Cave Instructor
11 Gas Blender Instructor

Kursy nurkowania z dotacji unijnej – jak to wygląda w praktyce?

Szkolenia prowadzone są w całej Polsce indywidulanie i grupowo przez cały rok.

Zastanów się jakie kursy chcesz zrobić przy wsparciu z UE. Pamiętaj – umarzamy do 25% kosztów szkolenia. wszystko w nieoprocentowanych ratach nawet na 60 miesięcy beż żadnych prowizji

Dla osób, które ukończyły nasze szkolenia instruktorskie możliwość zatrudnienia

 

Zapisz się na kurs nurkowania z dotacji unijnej

[contact-form-7 id=”2491″ title=”Formularz 1″]

Facebook