Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie | nurkowanie24.com

Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie

Kurs nurkowania w ramach rekonwersji

Nasz Program “Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie”  skierowany jest do żołnierzy zawodowych którzy przeszli jak i tych którzy mają zamiar wkrótce przejść na emeryturę. Program Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie polega na przekwalifikowaniu zawodowym i umożliwia im zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

Finansowanie szkolenia nurkowego w oparciu o rekonwersję przysługuje każdemu żołnierzowi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 roku, wsparcie finansowe jest uzależnione od stażu pełnionej służby.

Logistycznie cały proces obsługiwany jest przez Wojskowe Biuro Emerytalne przy wojewódzkiem WKU. Wnioskującym o sfinansowanie bądź refinansowanie szkolenia jest sam żołnierz. Dokumenty nie są skomplikowane a dodatkowo zazwyczaj pomagamy w ich przygotowaniu. Warto zaznaczyć że rozliczenie szkolenia odbywa się bezgotówkowo. W ramach rekonwersji można sfinansować nie tylko samo szkolenia, ale też koszty dodatkowe takie jak:

  • koszty egzaminu zawodowego
  • koszty wydania certyfikatów i licencji
  • koszty dojazdów
  • koszty zakwaterowania podczas szkolenia

Jak podmiot szkoleniowy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach dla podmiotów instytucjonalnych posiadamy wszystkie akredytacje wymagane do przeprowadzania szkoleń w oparciu o proces rekonwersji dla żołnierzy którzy planują odejście ze służby bądź już niej odeszli i szukają miejsca w którym mogli by podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Podstawą prawną całego procesu rekonwersji żołnierzy zawodowych jest:

Z powyższego aktu prawnego wynika że zasadom rekonwersji podlegają żołnierze na 2 lata przed odejściem ze służby oraz na dwa lata po odejściu ze służby wojskowej.

Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie

Kluczową kwestą w przypadku każdego szkolenia jest budżet jaki jest dostępny, który musi być skonfrontowany z kosztem szklenia nurkowego.

Zgodnie z (Dz.U. z 2010 r., nr 113 poz. 745). przekwalifikowanie zawodowe – 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w wysokości:

1) po 4 latach służby wojskowej – 100%, ok 3000 zł

2) po 12 latach służby wojskowej – 200% ok 5500 zł

3) po 15 latach służby wojskowej – 300% ok 9500 zł

Celem proces rekonwersji jest pewnego rodzaju mobilizacją żołnierzy, do poszukiwania nowego zajęcia i utrzymania ich aktywności zawodowej na rynku pracy. Nasz Program Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie idealnie wpisuje się w tą ideę 

Jakie szkolenia można zrobić w ramach procesu rekonwersji?

Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie

W ramach naszego projektu “Rekonwersja, Szkolenia, Nurkowanie” możemy kandydatom zaproponować pakiet szkoleń elastycznie dostosowany do ich oczekiwań. Obejmować on może szkolenia na poziomie użytkownika, aż do poziomu instruktorskiego w obszarze nurkowań rekreacyjnych lub technicznych. Dla żołnierzy posiadających już doświadczenie nurkowe zdobyte w oparciu o wewnętrze szkolenia mamy przygotowaną ścieżkę tzw crossu tych uprawnień na rynek cywilny.

Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie

Gdzie prowadzone są szkolenia nurkowe w oparciu o rekonwersje?

Nasz program “Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie” prowadzimy jako centralne szkolenia dla kandydatów z całej Polski w dwóch miejscach

Jezioro Hańcza Baza Banana Divers – Jedna z najwiekszych baz nurkowych na wschodniej ścianie Polski. Jest bazą większości szkoleń organizowanych dla jednostek specjalnych.

Jezioro Ińsko Baza Vip Diver – Profesjonalnie zarządzana baza z pełnym supportem na zachodniej ścianie Polski. Natomiast noclegi i tzw socjal realizujemy w oparciu o pensjonat NaLipwej13 w Ińsku

Terminy szkoleń centralnych w oparciu o zasady rekonwersji

Luty – Hańcza

Kwiecień – Ińsko

Wrzesień – Hańcza

Listopad – Ińsko

Nie wiesz, który kurs jest dla Ciebie najlepszy? Zadzwoń lub napisz do nas! Poprowadzimy cię i ustalimy najciekawszy scenariusz kursu!

Szkolimy w oparciu o międzynarodowe standardy Federacji IDF, w której aktualnie szkolone są polskie jednostki specjalne.

Poprzez synergię działań i doświadczeń dbamy, by nurkowanie było konsekwentnie postrzegane jako idf_maleatrakcyjna i bezpieczna forma aktywności, gdzie nacisk na bezpieczeństwo i praktyczne umiejętności ratownicze kładziony jest na wszystkich etapach szkolenia – w myśl zasady – SAFETY FIRST!

Kursy nurkowe podstawowe i zaawansowane – Specjalnie przygotowane programy nurkowe w oparciu, o które od podstaw uczymy nurkowania. Kursant może zaprojektować wspólnie z nami swoją ścieżkę rozwoju w obszarze nurkowania.

Rescue Diver – Kompletny program nurkowy w którym poruszamy zagadnienia z związane z ratownictwem lądowym (Pierwsza Pomoc Przedmedyczna). Ratownictwem nurkowym i tak ważnym elementem jak ratownictwo tlenowe

DiveMaster – Pierwszy zawodowy stopień nurkowy. Pozwalający na czerpanie korzyści finansowych z nurkowania. Często jest podstawą zatrudnienia w bazach nurkowych

Twinset Diver – Nurkowania z użyciem zestawu dwubutlowego, popularnie zwanego twinsetem. Celem szkolenia jest nauczenie kursanta efektywnego korzystania z posiadanego sprzętu i rozumienia zasad, jakimi rządzi się dobrze dobrana i bezpieczna konfiguracja.

Side Mount Diver – Kurs nurkowania w konfiguracji bocznej, obejmujący procedury awaryjne, ratownicze i metody uzyskiwania idealnego trymu odpowiednie dla side mountu.

Master Diver – Najwyższy stopień nurkowego wtajemniczenia na ścieżce rekreacyjnej i jednocześnie otwiera drzwi do świata nurkowań technicznych, umożliwiając planowanie i wykonywanie nurkowań z ograniczoną dekompresją powietrzną do maksymalnej głębokości 50 metrów.

Advanced Nitrox Diver – Kurs nurkowania technicznego umożliwiający planowanie i wykonywanie nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów i z użyciem gazu dekompresyjnego do 100% tlenu.

Extended Range Diver – Kolejny etap kurs nurkowania technicznego, umożliwiający planowanie i wykonywanie nurkowań dekompresyjnych do maksymalnej głębokości 55 metrów i z użyciem dowolnej ilości gazów dekompresyjnych do 100% zawartości tlenu.

Full Trimix Diver – Nurkowania na mieszankach helowych, bez ograniczeń głębokości, umożliwiający bezpieczne zaplanowanie i wykonanie nurkowania na trimixie, z użyciem dowolnej ilości gazów dekompresyjnych i podróżnych.

IDF Gas Blender – Kurs gas blenderski dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się sporządzania odpowiednich mieszanin gazowych. Ułatwia znalezienie pracy w bazie nurkowej w dowolnym miejscu na świecie. Nie wymaga uprawnień nurkowych!

Szkolenia na poziomie instruktorskim

Scuba Diving Instructor – to rozbudowany program prowadzący do uzyskania przez uczestnika wszechstronnych umiejętności z zakresu nauczania nurkowania na poziomie rekreacyjnym. Absolwent kursu otrzymuje szeroki pakiet uprawnień pozwalający mu wejść na rynek szkoleniowy i rozwijać się na nim, bez konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci np. szkoleń specjalistycznych. Obszerna wiedza z zakresu dydaktyki nauczania nurkowania osób początkujących i średniozaawansowanych, a także nauczania nurkowań specjalistycznych, czynni z niego kompetentnego instruktora nurkowania na poziomie rekreacyjnym.

Master Diver Instructor – program prowadzący do poszerzenia przez instruktora wiedzy i kompetencji w zakresie nauczania nurkowania osób zaawansowanych, a także w zakresie prowadzenia biznesu, marketingu czy organizacji i zarządzania. Szkolenie to otwiera przed absolwentem możliwość nauczania divemasterów oraz rozwoju w kierunku szkolenia nurków jaskiniowych czy technicznych.

Technical Instructor – zaawansowany program szkoleń przygotowywujący instruktora do prowadzenia szkoleń na poziomie technicznym w rozumieniu nurkowań dekompresyjnych na poziomie adv nitrox i extended range diver.

Trimix Instructor – Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastykowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Staff Instructorszkolenie prowadzący do uzyskania przez uczestnika wszechstronnych umiejętności z zakresu nauczania instruktorów nurkowania. W toku szkolenia posiądziesz szeroką wiedzę na temat działania nurkowego biznesu – zarządzania centrum nurkowym, koordynowania pracy grupy instruktorów, marketingu i psychologii. 

Rekonwersja Szkolenia Nurkowanie

Wszystkie kursy wyceniamy indywidualnie na podstawie liczny nurkowań , która jest wymagana do realizacji programu. Na cenę kursu ma duży wpływ miejsce, w którym go realizujemy i koszty gazów oraz ewentualnego team’u supportującego nurkowania. Dlatego każde nasze szkolenie kalkulowane jest indywidualnie z uwzględnieniem budżetu dostępnego w ramach rekonwersji.

Nasza kadra szkoleniowa to osoby z ogromnym doświadczeniem w służbach takich jak Wojsko, Policja czy Straż Pożarna. Kluczową rolę natomiast w naszym zespole pełniom osoby o bogatym doświadczeniu biznesowo korporacyjnym, których dodatkową rolą jest wdrożenie kandydatów w zasady prowadzenia dochodowego biznesu nurkowego!

Zadzwoń 690 070 909 !

nurkowanie techniczne bałtyk

Facebook